Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Människor har funnits här i tusentals år. De har lämnat tysta spår efter sig. Varje eldstad, varje pilspets och kniv är en berättelse, ett budskap.

Silvermuseets förhistoriska basutställning Spår är uppbyggd kring temat samspel. Temat har tre variationer; människornas samspel med sin naturomgivning, med andra människor och med gudarnas och andarnas värld, den andliga omgivningen. Uttrycket hos de vackra föremålen, arkeologiska fynd från trakten, förstärks ytterligare av att utställningen har en konstnärlig utformning.

Fångstbefolkningen anpassade sitt levnadsmönster efter årstidernas växlingar. Kunskapen om naturomgivningen var en förutsättning för överlevnad.

Även samhörigheten med andra människor var ett livsvillkor. Behovet av samhörighet var lika starkt då som nu. Kontakterna med andra fångstsamhällen sträckte sig vida omkring och befolkningen i Arjeplog var delaktig i ett flöde av varor, idéer och värderingar.

På samma sätt som vi idag ställer oss frågor om livets uppkomst och mening, har människor i förhistorisk tid undrat över livets och dödens mysterier. I offerplatser och gravar, i schamantrummans tecken, avspeglas en strävan efter kontakt med gudar och andeväsen.

Kunskapen om naturomgivningen var en förutsättning för överlevnad.

  • Utställningens formspråk inbjuder till egna upplevelser och associationer. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Pilspetsarnas elegans vittnar om stenhuggarens insikt om stenens dolda egenskaper. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Täljstensgrytans dekorerade handtag berättar om en tidlös känsla för vackra ting. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Kontakterna med andra fångstsamhällen sträckte sig vida omkring. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Efter den rituella björnfesten begravdes björnens ben omsorgsfullt. ©Silvermuseet
>