Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Forskning

Människor har bott i områdena kring Arjeplog sedan inlandsisen försvann för snart 10 000 år sedan. Dessa nordliga områden har dock inte prioriterats inom forskningen, men sedan 25 år tillbaks bedriver Silvermuseet forskning om människorna och landskapen i de arktiska områdena.

  • Eldningsexperiment vid Gallesgutj utanför Arjeplog. ©Silvermuseet
  • Arkeologisk utgrävning av senmedeltida gårdsplats i Böle, Skellefteå kommun. ©Silvermuseet
  • Arkeologisk utgrävning av stalotomt i Adamvalta, norr om Pieskejaur Arjeplog 2002. ©Silvermuseet
  • Tagning av pollenprov i sjösediment, Gagsmark i Skellefteå kommun. ©Silvermuseet
  • Undersökning av barktäkt norr om Plassaselet, Laisdalen i Arjeplogs kommun. ©Silvermuseet
  • Undersökning av förvaringsgrop i Sildutdalen, söder om Jurunvaratj i Arjeplog. ©Silvermuseet

2009 inrättades Institutet för arktisk landskapsforskning, INSARC. I forskningen är vi intresserade av sambandet mellan människan och landskapet, och hur människor har påverkat ekosystemen i de nordliga områdena genom sitt levnadssätt.

INSARC är fristående från universitet och högskolor, vilket är ovanligt. Men vi tror det är av stor vikt att forskningen har en förankring i området forskningen handlar om.

Vårt mål är att fördjupa kunskapen om sambandet mellan hur landskapet och resurserna har använts, hur samhällena har utvecklats och hur människans bruk har påverkat ekosystemen. Vi vill också utveckla vetenskapliga teorier, tekniker och metoder som kan användas vid landskapsstudier.

INSARCs verksamhet har sin bas i Arjeplog, men bidrar samtidigt till den internationella forskningen om de arktiska landskapen och kulturmiljöerna. Våra forskare har spetskompetens inom sina områden och stor erfarenhet av att publicera sina resultat i internationella vetenskapliga sammanhang. Vi publicerar våra vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och riktar oss ut till forskarkollegor i hela världen.

Forskningen är tvärvetenskaplig och har utförts i samarbete främst mellan arkeologer, skogshistoriker och ekologer. Numera finns även juridik och statsvetenskap som delar av forskningsmiljön.

INSARC:s forskningsverksamhet har utvärderats av forskarna Sverker Sörlin, Gunilla Almered Olsson och Björnar Olsen. I utvärderingen konstateras det är det är mycket ovanligt att det finns en forskningsmiljö som INSARC vid ett svenskt museum. Forskningen och resultaten beskrivs som unika och imponerande.

Kolla in projekten vi har jobbat med, eller ta en titt på dem som är aktuella just nu.


>