Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Museets personal

Silvermuseet har sju tillsvidareanställda medarbetare. Under skolterminerna har vi även extraanställda, i regel gymnasiestuderande, för arbete under helger och en del kvällar.
Inom Silvermuseets organisation inryms även INSARC, Institutet för subarktisk landskapsforskning, till vilket 11 forskare är knutna.
På uppdrag av Arjeplogs kommun bedriver Silvermuseet också turistbyråverksamhet.

Sofia Flinkfeldt
Museipedagog, ansvarig för museets publika verksamhet
Ingela Bergman
Forskningschef för Silvermuseet och INSARC, docent i arkeologi
Lotta Eriksson
Receptionist, butiksansvarig
Malin Brännström
Juris doktor, INSARC
Anna Blomgren-Carlman
 Turistbyråansvarig
Ann-Kristin Öberg
Museiassistent. Arkiv, bibliotek samt föremålsvård
Greger Hörnberg
Tf museichef, Docent, ekologi. INSARC
Lars Liedgren
1:e antikvarie, fil dr i arkeologi
Gry Helen Sivertsen
Museiassistent, ansvarig för annonsering och hemsida
Gunilla Balkow
Administration

INSARC

Under perioden 2012-2017 genomförs forskningsprogrammet ”Recalling the past”, vilket finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

I programmet deltar:

Ingela Bergman
Projektledare, docent, arkeologi. INSARC
Lars Liedgren
Fil dr, arkeologi. INSARC
Greger Hörnberg
Docent, ekologi. INSARC
Malin Brännström
Jurist doktor, INSARC
Per Ramqvist
Professor, arkeologi. INSARC och Umeå universitet
Torbjörn Josefsson
Skog dr, ekologi. INSARC och SLU, Umeå
Lars Östlund
Professor, skogshistoria, INSARC och SLU, Umeå
Thomas DeLuca
Professor, markkemi. INSARC och University of Washington, Seattle, USA
Lars-Erik Edlund
Professor, nordiska språk. INSARC och Umeå universitet
Lars Elenius
Professor, historia. INSARC, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet
Olle Zackrisson
Professor, ekologi och skogshistoria. INSARC och tidigare Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

Museets styrelse

Silvermuseet drivs som en kommunal stiftelse och dess styrelse består av fem ledamöter. Tre av dessa, samt deras suppleanter, utses av kommunfullmäktige i Arjeplogs kommun. Museets chef är adjungerad ledamot.

Kurt Burman , ordförande
Kurt Burman är tidigare lärare och rektor vid Arjeplogs gymnasieskola. Han har i sin egenskap av fritidspolitiker innehaft en lång rad förtroendeuppdrag i kommun och landsting.
Majlis Granström
Majlis Granström har ett långt förflutet inom kultursektorn i Norrbottens län. Majlis har varit chef för Piteå Museum, landsantikvarie/länsmuseichef vid Norrbottens museum samt chef för Division kultur och utbildning i Norrbottens läns landsting.
Dan Brändström
Dan Brändström har varit verksam som universitetslektor, studierektor, prefekt och rektor vid Socialhögskolan i Umeå, kanslichef vid Regionstyrelsen vid Umeå högskoleregion samt universitetsdirektör för Umeå universitet. Tidigare verkställande direktör för Riksbankens jubileumsfond.
Gunnar Blomgren
Gunnar Blomgren har under många år varit yrkesverksam inom den skogliga sektorn, bl a som skogsförvaltare åt Arjeplogs allmänningsskogar. Han har varit styrelseledamot i Stiftelsen Silvermuseet alltsedan dess bildande.
Erik Hägglöv
Erik Hägglöv är utbildad socionom med inriktning mot kommunal ekonomi och planering. Han har varit anställd i Pitedalens Sparbank sedan 1976 med Arjeplog och Arvidsjaur som ansvarsområde. Var vVd från 1999 och sedan VD i 14 år i Sparbanken Nord. Sitter som ordförande i styrelsen för Sparbankernas Riksförbund och är även ledamot i ett antal andra styrelser.
>