Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

I Arjeplog finns en rik och mångfacetterad samisk kultur. Till de traditionella samiska näringarna hör inte bara renskötsel utan också jakt, fiske och gårdsbruk.

Först under 1600-talet utvecklades renskötseln till en huvudnäring. Dessförinnan var jakten och fisket de viktigaste näringsfången. Vid 1700-talets mitt upptogs ett antal nybyggen av samer som lämnat renskötseln. Bland skogssamerna bedrevs ibland gårdsbruk parallellt med renskötsel.

På 1920-talet kom många renskötare från Karesuando-området flyttande söderut, bl. a. till Arjeplog. De hade förlorat sina sommarbetesland i Norge och tvingades därför söka sig nya marker. Idag finns flera olika samiska traditioner representerade i Arjeplog; de nord- och arjeplogssamiska, fjäll- och skogssamiska, jakt- och fiskesamiska.

I utställningen Mujttalus,"ur minnet", möter du samiskt liv i helg och vardag. Utställningen visar de vardagsföremål som är, och har varit, i bruk bland samer i Arjeplog. Föremålen, som inte bara är funktionella utan också mycket vackra, speglar kvinnornas och männens vardag, barnens lek, arbetet med jakt, fiske och renskötsel.

Mujttalus betyder ur minnet på samiska

  • Ostformar med vacker dekor ger vacker ost. Mjölkstävor och kaffetillbehör för vardagsbruk ©Elena Lango
  • Tenntrådsbroderiet var kvinnans tidskrävande och mödosamma hantverk, ”bara” till ögonfröjd. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Flätverksmönstret är flitigt använt i samiskt hantverk. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Raidens renar styrdes med körstavar. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Pungarnas mässingsprydnader höll onda makter på avstånd. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Körrenarna rustades med praktfulla tennbroderade seldon. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Gehänget med alla sybehör är slöjdat av renhorn. ©Jerry MagnuM Porsbjer
>