Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

I området kring Arjeplog har människan levt sedan inlandsisen försvann för snart 10 000 år sedan. Den omväxlande omgivningens tillgångar är och har varit grunden för livet här. Kulturlandskapet har formats av människor som genom generationer lärt sig bruka utan att förbruka – en viktig del i ett hållbart ekosystem.

Under lång tid var spåren av människans bruk små och subtila, men sedan mitten av 1900-talet har det industriella skogsbruket påtagligt förändrat förhållandena i skogslandskapet. I den samiska och lokala kulturen är landskapsperspektiv och samband mellan olika områden en grundpelare och påverkar exempelvis hur vi fiskar, jagar, plockar bär och svamp eller bedriver renskötsel. Det storskaliga skogsbruket och annan markanvändning har dock under lång tid förändrat och påverkat hur vi kan nyttja markerna. Ofta har lokalbefolkningen haft begränsat inflytande över hur skogslandskapen och naturresurserna brukats, samtidigt som speciellt renskötsel och annan traditionell samisk markanvändning påverkats negativt. I kombination med de senaste decenniernas klimatförändringar leder detta till stora utmaningar.

Det finns därför ett stort behov av att skapa en arena för möten mellan samiska företrädare* och andra arjeplogare, skogsbrukare, och forskare för att diskutera dessa utmaningar. Genom projektet vill vi bidra till att förbättra förhållandena i skogslandskapet utifrån lokalt och samiskt perspektiv. I processen kan vi lära mer om varandras förutsättningar och utveckla nya tankar om metoder för skötseln och nyttjandet av skogslandskapen.

Förhållandena i skogen ser olika ut beroende på vart området ligger. Av den anledningen har vi valt det lokala perspektivet på skogslandskapet som utgångspunkt för projektet, och i det här fallet fokusera på områden inom Arjeplogs kommun eller andra områden som är viktiga för samebyarna.

Håll utkik här på hemsidan och i andra kanaler i sociala medier för mer information om aktiviteter i projektet.

Vid frågor om projektet kontakta projektledaren Malin Brännström, malin.brannstrom@silvermuseet.se.


* Arjeplogs sameförening, samebyarna Västra Kikkejaure, Stokke, Maskaure, Luokta-Mávas, Semisjaur-Njarg och Svaipa.


Projektet finansieras genom medel från Postkodstiftelsen och pågår från den 1 april 2023 till den 31 mars 2025.

  • Barktäkt, Vattme/Mattme, norra sidan Piteälven. Foto: Gry H Sivertsen, Silvermuseet
  • Tydligt rist från den gång barken togs. Barktäkt, Vattme/Mattme, norra sidan Piteälven. Foto: Gry H Sivertsen, Silvermuseet
  • Renar som gräver i Vattme/Mattme, norra sidan Piteälven. Foto: Anna-Maria Fjellström
  • Betande renar. Foto: Anna-Maria Fjellström
  • Del av barktäkt. Foto: Anna-Maria Fjellström
  • Skog. Foto: Greger Hörnberg, INSARC/Silvermuseet
>