Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Aktuellt

Forskarna vid Silvermuseet arbetar just nu med en förstudie till ett nytt projekt med titeln ”Sambruk i gränsland”. Projektet handlar om hur markerna närmast den s k Lappmarksgränsen har brukats inom renskötsel, jakt och fiske, skogs- och jordbruk under 1700- till 1900-talet. Hur bedrevs näringarna i förhållande till varandra?

Ett led i förstudien är att inventera fornlämningar och kulturspår i träd inom utvalda områden. Och stubbar med spår av brandljud har mycket att berätta...

  • Lars Östlund från SLU i Umeå och Ingela Bergman från Silvermuseet/INSARC har varit ute på fältarbete vid Vistbäcken och registrerat brandljud i stubbar. På bilden syns Lars som just gjort ett fint stubbfynd(!). Foto Ingela Bergman.
>