Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Aktuellt

Efter en förstudie har nu forskningsprojektet "De samiska skattelandens ursprung“ dragit i gång. Projektets målsättning är att fylla kunskapsluckan genom att utreda hur mark och resurser fördelats i äldre tiders samiska lokalsamhällen i den svenska delen av Sápmi. Projektet tar avstamp i de samhällsförändringar som ägde rum omkring 1000 e. Kr. och följer utvecklingen till 1800-talets början.

Anställda inom ramen för projektet är Ingela Bergman, projektledare, Lars Östlund och Markus Fjellström.

Jag vill veta mer om projektet.

 

Skärrim
I december avslutades projektet Skärrim. Här har vi med den tidigare genomförda forskningen som grund, skyltat upp fornlämningsområdet vidVilstugan/Skärrim, nära norska gränsen. Inom ramen för projektet har vi även släppt fjärde numret i skriftserien Anvarat, med titeln Skärrim och berättelsen om fjällens kulturlandskap.

>