Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

I Skärrim finns härdar, stallotomter, förvaringsgropar och andra lämningar som berättar om människans tidigare liv. Vi kan resa 1 000 år tillbaks i tiden för att bättre förstå de människor som levt på platsen, samtidigt som det är tydligt att området fortfarande är viktigt för dagens renskötsel. Det syns inte minst genom den renskötselanläggning som finns här.

I alla sammanhang lyfter vi på Silvermuseet fram att vi lever i ett kulturlandskap där de människor som levt här har lämnat spår och påverkat sin omgivning. Spåren finns överallt, bara man vet vad man ska titta efter. Mycket av den forskning som bedrivits vid vårt forskningsinstitut INSARC under snart 20 år har handlat om att få mer kunskap om hur människorna levt här ända sedan inlandsisen försvann för snart 10 000 år sen.

Genom projekt Skärrim kommer du som besökare att få veta mer om hur människan använt och använder området kring Skärrim. Vi gör i ordning, sätter upp skyltar och skriver fördjupande texter om vad du kan lära av platsen. Det är meningen att vi i framtiden ska kunna ta dig med hit på en guidad tur om du vill, så vi kan berätta mer. För när vi besöker en plats kan vi bättre förstå dess historia. Och vi märker att många som besöker Arjeplog vill veta mer om vårt kulturarv.

Skärrim, som troligt kommer av skärre (dvergbjörk), ligger invid Silvervägen, västerut från Arjeplogs samhälle vid Vilstugan, nära det som i dag är gränsen till Norge. Här har forskarna studerat de spår som människan lämnat över tid och vi kan se hur människan på olika sätt brukat landskapet. I projektet arbetar vi för att tillgängliggöra en del av det fantastiska kulturarv som finns inom kommunen för arjeplogare och för våra besökare. Dels genom skyltningen med lättillgänglig information, men vi kommer även att släppa nästa bok i vår skriftserie Anvarat, som handlar om Skärrim och andra kulturlandskap i fjällen.

Under sommaren 2021 kommer vi att få skyltar och annat på plats. Planerna är också att bjuda in till en invigning närmare hösten. Så håll ögonen öppna!

Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten samt Arjeplogs kommun.

Kontaktperson:
Gry Helen Sivertsen, gryhelen.sivertsen@silvermuseet.se
Ingela Bergman, ingela.bergman@silvermuseet.se.

Spåren finns överallt, bara man vet vad man ska titta efter

>