Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

– samverkansprojekt om förvaltningen av småviltsjakt och fiske i fjällen i Arjeplogs kommun.

Nu startar Silvermuseet projektet Rádestit med målet att uppnå en förvaltning av jakten och fisket i fjällvärlden som tar hänsyn till renskötseln och andra lokala intressen samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. I projektet kommer lokala aktörer i Arjeplog att rådgöra om hur förvaltningen skulle kunna se ut.

Lokal förankring
Lokal förvaltning som utgår från förutsättningarna i ett särskilt område leder ofta till en långsiktigt hållbar förvaltning. Därför känns projektet viktigt och det ligger rätt i tiden. Bakgrunden till projektet är Girjasdomen (se fakta längst ner), men tanken är att vi genom att utarbeta en modell med lokal förankring ska undvika liknande infekterade konflikter utan fokusera på lösningar för framtiden. I Arjeplog har vi lång erfarenhet av att rådgöra om hur vi kan lösa olika lokala frågor. T.ex. har skoterfrågan och översiktsplanen tagits fram i den andan. Därför valde vi det pitesamiska ordet för att rådgöra, rádestit, som projektnamn.

Projektets initiativtagare är de fem samebyar i Arjeplogs kommun som har mark väster om odlingsgränsen; Maskaure, Ståkke, Svaipa, Semisjaur-Njarg och Luokta Mavas. Samebyarna vill få större inflytande över hur upplåtelserna görs, men vill att även andra intressen är med och utvecklar framtidens förvaltningssystem. De som kommer att bjudas in att delta är bl.a. lokala jägare och fiskare, turistföretag, helikopterföretag och näringslivet i övrigt.

Forskningen är en grundsten
För Silvermuseet är det helt naturligt att driva ett projekt som utvecklar en lokal förvaltningslösning för småviltsjakten och fisket. Den forskning som har bedrivits genom INSARC rör relationen mellan landskapet och människan ända sedan inlandsisen försvann, och den visar tydligt är hur viktig jakten och fisket varit för de som bott här i Arjeplog. Forskningen rör även frågor om hur landskapen förvaltats och förvaltas. Projektet är helt enkelt ett sätt att göra forskningen relevant i dagens samhälle.

Projektledare med bred kunskap
I mitten av maj börjar Ingela Edholm Forsberg sitt arbete som projektledare. Ingela har tidigare jobbat hos Arjeplogs kommun med samverkansfrågor, t.ex. genom översiktsplanearbetet. Det gör att hon har god kännedom om förutsättningarna i kommunen samt ett stort nätverk bland de som bor här. Ingela kommer senast från Skogsmuseet i Lycksele där hon axlat rollen som museichef.

Så fort projektledaren är på plats kommer olika intressenter att bjudas in att delta i projektet. Det kommer att röra sig om enskilda och allmänna möten, kompetenshöjande insatser och förankringsarbetet. Det kommer vara en öppen dialogprocess som deltagarna i projektet får utforma utifrån sina behov. En styrgrupp med representanter för olika aktörer kommer att tillsättas.

Vi vet att ni är många vill veta mer om projektet och vi kommer löpande släppa information här på hemsidan. Om du är en av dem som vill vara med och påverka kommer du att ha möjlighet till det lite längre fram.

Finansiering
Projektet finansieras av Region Norrbotten, Sametinget genom främjandeanslaget för rennäringen samt Länsstyrelsen i Norrbotten genom bygdemedel. Projektet är tvåårigt, men kan komma att förlängas vid behov.

Kontaktperson
Ingela Edholm Forsberg, projektledare:
ingela.forsberg@silvermuseet.se
+46 (0)73 091 73 24
eller
Malin Brännström, museichef:
malin.brannstrom@silvermuseet.se.


Girjasdomen
Högsta domstolen kom i januari 2020 fram till att det är Girjas sameby som ska göra upplåtelserna i området väster om odlingsgränsen och att staten inte har rätt att göra upplåtelser. Även om domen är kontroversiell visar den att samebyarna bör få ett större inflytande över småviltsjakten och fisket inom sina områden. Här kan du läsa mer om domen, eller se Malin Brännströms föreläsning där hon bland annat förklarar målets bakgrund.

I Arjeplog har vi lång erfarenhet av att rådgöra om hur vi kan lösa olika lokala frågor.

>