Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Projekt Rádestit tar sikte på en hållbar förvaltning av jakten och fisket i Arjeplogsfjällen. En förvaltning som tar hänsyn till renskötsel, jägare, fiskare och fjällmiljö samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet.

Lokal samverkan
Lokal förvaltning som utgår från förutsättningarna i ett specifikt område leder ofta till en långsiktigt hållbar förvaltning. Därför är projektet viktigt och ligger rätt i tiden. Den utlösande faktorn är Girjasdomen, men tanken är att undvika infekterade konflikter genom att fokusera på lösningar och ta fram en förvaltningsmodell i bred samverkan.

Projektets initiativtagare är de fem samebyarna i Arjeplogs kommun som har mark väster om odlingsgränsen. De vill få större inflytande över hur upplåtelserna görs, men vill även att andra intressen är med och utvecklar framtidens förvaltningssystem. I Arjeplog har vi lång erfarenhet av att rådgöra om hur vi kan lösa olika lokala frågor. Arbetet med skotertrafik och översiktsplanering har t ex skett i den andan. Ett omfattande rådslag med lokala aktörer om hur förvaltningen skulle kunna se ut är därför stommen i projektet. Alla aktörer som berörs av upplåtelserna, samebyar, besöksnäring, jägare, fiskare och andra intresserade, bjuds in till dialog och samverkan. Därför valde vi det pitesamiska ordet för att rådgöra, rádestit, som projektnamn.

Dina åsikter är viktiga, tveka inte att hör av dig om du vill delta!

Forskningen är en grundsten
För Silvermuseet är det naturligt att driva ett projekt som utvecklar en lokal förvaltningslösning för småviltsjakten och fisket. Den forskning som bedrivits genom INSARC rör relationen mellan landskapet och människan ända sedan inlandsisen försvann, och visar tydligt hur viktig jakten och fisket varit för de som bott här i Arjeplog. Forskningen rör även frågor om hur landskapen förvaltats och förvaltas. Projektet är ett sätt att göra forskningen relevant i dagens samhälle. Vidare till forskningen.

Kunskap och erfarenhetsutbyte
En viktig del i arbetet är att lära av andra. Underlag tas fram om hur förvaltningen i dag fungerar i Arjeplog, Norrbotten och på andra håll. Rättsliga frågeställningar identifieras och analyseras. Vi lär oss mer och tar del av erfarenheter t ex om olika upplåtelsemodeller, samverkan, historia och ekonomiska och ekologiska förutsättningar. Olika experter och kunskapsbärare anlitas för föreläsningar digitalt och/eller på plats.

Projektledning, styrgrupp och arbetsgrupper
Ingela Edholm Forsberg är projektledare. Hon har tidigare jobbat hos Arjeplogs kommun med samverkansfrågor, t.ex. genom översiktsplanearbetet. Det gör att hon har god kännedom om förutsättningarna i kommunen och stort nätverk bland de som bor här. Ingela kommer senast från Skogsmuseet i Lycksele. Malin Brännström, chef för Silvermuseet och INSARC, finns dessutom med som juridisk rådgivare i arbetet.

Projektets styrgrupp består av representanter för olika lokala aktörer som berörs av upplåtelserna, samebyar, besöksnäring, näringslivsbolag, jaktvårdskrets, fiskevårdsområdesförening och samfällighet. De följer projektet, bidrar med kunskap, nätverk, vägleder, och utvecklar samverkan. Arbetsgrupper med intresserade kommer att bildas under arbetes gång. Här hittar du vilka som ingår i styrgruppen.

Finansiering
Projektet finansieras av Region Norrbotten, Sametinget genom främjandeanslaget för rennäringen, Länsstyrelsen i Norrbotten genom bygdemedel, Argentis AB, Silvermuseet samt Luokta Mávas, Maskaure, Semisjaur-Njarg, Ståkke och Svaipa samebyar. Projektet pågår i två år till och med maj 2023.

Välkommen att delta
Om du är en av dem som vill vara med, samverka och påverka: hör av dig till vår projektledare:
Ingela Edholm Forsberg, ingela.forsberg@silvermuseet.se, +46 (0)73 091 73 24.

Aktuellt

Vill du veta mer?
Kunskapsbanken: genomförda föreläsningar m.m
Om projektet - broschyr
Girjasdomen och Rádestit
Organisation, mål och tidplanI Arjeplog har vi lång erfarenhet av att rådgöra om hur vi kan lösa olika lokala frågor.

>