Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

I Silvermuseets vindsvåning återskapade museets grundare, dr Einar Wallquist, en del av de miljöer han lärde känna under sina sjukresor. Här finns 30-talets småbrukarkök, sömmerskans kammare och en skolsal. Jakten och fisket som i alla tider haft stor betydelse i bygden uppmärksammas här, liksom jord- och skogsbruk.

Upprättandet av nybyggen inom Arjeplog tog sin egentliga början under 1700-talet. Innan dess hade nomadiserande samer haft oinskränkt frihet att använda sig av marken.
Statsmakterna fann det dock, av såväl ekonomiska som försvarspolitiska skäl, angeläget med en bofast befolkning i området. Redan under slutet av 1600-talet utfärdades s k lappmarksplakat med bestämmelser om rättigheter och skyldigheter för den som ville anlägga ett nybygge i lappmarken.

Nybyggaren, som ofta var av samisk härkomst, erhöll t ex 15 års skattefrihet men kunde utöver boskapsskötseln även bli ålagd att bedriva odling, vilket många gånger var förenat med stora svårigheter.

Jakt och fiske var vid sidan av boskapsskötseln de viktigaste näringsfången för nybyggarfamiljen. Man tillägnade sig det naturen bjöd, allt efter en given årstidsrytm.
Det första nybygget inom Arjeplogs socken anlades 1720 i Kasker, ett par mil söder om kyrkbyn. Därefter bröts mark i Racksund, Kurrokveik, Nurrholm m fl platser, alla belägna vid goda fiskevatten.

Jakten och fisket har i alla tider haft stor betydelse i bygden

  • Hästen - en pålitlig arbetskamrat i skogen ©Elena Lango
  • Korgar och väskor av rötter ©Elena Lango
  • Doktorns expedition under sin tid som museiman ©Elena Lango
  • Barnmorskans verktyg ©Elena Lango
  • Även skidorna kunde dekoreras. ©Silvermuseet
  • Skolsalen finns i museets övervåning. ©Jerry MagnuM Porsbjer
  • Till vävstolens gavel har man använt sig av träets naturliga form. ©Jerry MagnuM Porsbjer
>