Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

I Arjeplog har vi en levande berättartradition och berättandet har varit och är en viktig del i människors liv. Silvermuseets grundare Einar Wallquist dokumenterade olika historier - både minnen, sägner och en och annan skröna. Betydelsefulla bitar av Arjeplogs gemensamma minne, vilka finns bevarade tillsammans med andra inlämnade berättelser i vårt arkiv.

I projektet Röster har vi nu kunnat utöka arkivmaterialet, genom intervjuer med tio äldre personer. Det är människor som representerar olika sätt att leva, som har stor kunskap om livet här och viktiga skeenden inom kommunen. Deras berättelser bidrar till att vi kan förstå både den lokala historien och vår samtid.

Fem av intervjuerna har gjorts med människor som har koppling till Laisvallgruvan, en epok som har präglat livsförhållandena i vår kommun. Det är viktigt att berätta om livet i och runt gruvan, något även Boliden Mineral har ett intresse av att dokumentera.

Projektet genomförs i samverkan med Arjeplognytt och fotografen Peder Lundqvist. Marianne Hoffman, som utöver att vara erfaren journalist besitter stor kunskap om lokala förhållanden, har genomfört intervjuerna. Peder Lundqvist har fotograferat de medverkande.

Vår tanke är att delar av intervjuerna så småningom ska kunna tillgängliggöras genom museets databas, vår hemsida eller i en framtida utställning. Intervjuerna kommer att synliggöras via Arjeplognytts hemsida, och eventuellt använder Peder fotona i en utställning.

Vi är väldigt nöjda över att vi genom denna samverkan har kunnat dokumentera viktiga berättelser från livet i Arjeplog. Målet är att vi ska kunna fortsätta detta arbete i någon form.


Utöver Silvermuseets egna medel har Sparbanken Nord och från Boliden Mineral AB bidragit till projektet.

  • I Arjeplog har vi en levande berättartradition och berättandet har varit och är en viktig del i människors liv.
    Illustrationsbild: Priscilla Du Preez, Unsplash
>