Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Projektet Människa och miljö i skog och fjäll, som bedrevs mellan 2001 och 2003, fokuserade på samspelet mellan klimat, vegetation och människa i ett långt tidsperspektiv. Projektets målsättning var att utreda människans delaktighet i utvecklingen av specifika vegetationstyper och vilka långsiktiga effekter detta hade på ekosystemens struktur och funktion. I projektet var elden central eftersom människan aktivt använt bränder som instrument för att förändra vegetationen.

>