Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Ingela Bergman

Jag är docent i arkeologi och var under perioden 1987-2020 chef för Silvermuseet och för Institutet för arktisk landskapsforskning (Insarc), som inrättades 2009. Min forskning har nordliga kulturlandskap som grundtema med fokus på sambandet mellan samhällsprocesser, landskapsutnyttjande och ekosystemprocesser i nordliga miljöer. Tidsrummet sträcker sig från den allra äldsta stenåldern t o m 1800-talet. Jag har varit ledare för ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt och forskningsprogram, vilka finansierats av Riksbankens jubileumsfond (1999-2003 respektive 2005-2009 och 2012-2017), Vetenskapsrådet (2010-2012) och EU:s strukturfonder (2001-2003). Forskningsprojekten har genomförts i ett tvärvetenskapligt samarbete med i första hand ekologer och skogshistoriker vid SLU i Umeå. De frågor som min forskning berör är bl.a.:

  • landskapsstrategier som medel att kommunicera värdesystem och som faktorer (agents) i differentieringsprocesser.
  • betydelsen av kulturella kontaktytor i (för)historisk samhällsbildning i norra Norrland.
  • landskapets och det fysiska kulturarvets roll i identitetsprocesser (ur ett långtidsperspektiv).
  • Renskötselns etablering, utveckling och landskapspåverkan.
  • Antropogen brandhistorik och ekosystemförändringar.
  • Kulturmärkta träd (KMT)
  • Växtföda och odling i fångst- och pastorala ekonomier.

Forskningsresultaten publiceras i huvudsak i internationella tidskrifter. Jag är affilierad till Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå. Samarbetet innefattar förutom forskning även undervisning för studerande på avancerad nivå och i forskarutbildning.

När jag var 7 år bestämde jag mig för att bli arkeolog.
Det har jag aldrig ångrat.

 

 

 

>