Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Sexårigt forskningsprogram som avslutades 2018.

Norra Sverige är idag arenan för aktiva identitets- och etnicitetsprocesser med starka politiska övertoner. Avsaknaden av samlad forskning om järnålderns och den tidiga medeltidens kulturella och samhälleliga kontexter har lämnat fältet öppet för essentialistiska tolkningar av arkeologiska fynd och historiska källor.

Forskningsprogrammets målsättning var att klarlägga och belysa landskapsutnyttjande och samhällsförändring i norra Norrlands kustområden under en tidsperiod då kulturlandskapet formades av jägare, fiskare, renskötare och bönder, vars etniska och kulturella identiteter inte direkt kan översättas i dagens etniska kartbild. Forskningsprogrammets fokus förlades till sociala och ekonomiska strukturer och inter-regionala relationer från 600- till 1900-tal.

Silvermuseets forskare var initiativtagare till projektet och projektägare. Forskningen genomfördes i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeologi, skogshistoria, ekologi, palaeoekologi, historia och ortnamnsforskning med forskare vid Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och University of Montana, Missoula.

Ladda hem slutrapport

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, Dnr M11-0361
Projekttid: 2012 – 2018
Beviljat anslag: 27 600 000 kr
Projektledare: Ingela Bergman
Anslagsförvaltare: Silvermuseet

>