Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

De lokala aktörerna som deltog i projekt Rádestit – Lokal samverkan i Arjeplog , går nu vidare, utvecklar och säkerställer en fortsättning på den samverkan som de påbörjat. Detta genom Leaderprojektet Rádestit – samverkan om småvilt och fisk i Arjeplogsfjällen.

Målet med genomförandeprojektet är att bilda och etablera Rádestit samverkansförening genom att anta stadgar och andra nödvändiga styrdokument, genomföra en årsstämma, samt att utreda möjlig framtida drift av föreningen. Underlag ska tas fram för lokalt övertagande av skötseln när så blir möjligt. Ett koncept för frivillig lokal ackreditering för arrangörer av hållbar jakt- och fisketurism ska framställas och testas av minst tre arrangörer. Dessutom ska minst ett fjällfiskeforum och ett småviltforum arrangeras. Rádestit är det pitesamiska ordet för att rådgöra.

Syftet med projektet är att bidra till att stärka och utveckla Arjeplog som en attraktiv livsmiljö, där samerna som urfolk och övriga aktörer i lokalsamhället inkluderas och ges gemensamma möjligheter i en lokal samverkanslösning.

Läs mer om bakgrunden och den modell för samverkan och lokal organisation som genomförandeprojektet utgår från här: Rádestit – Lokal samverkan i Arjeplog .

Vill du veta mera kontakta projektledare Ingela Edholm Forsberg. Ingela.forsberg@silvermuseet.se, 070-2557245.

Projektet finansieras med stöd från EU och Leader Lappland 2030 www.leaderlappland.se.

  • Projektet finansieras med stöd från EU och Leader Lappland 2030 www.leaderlappland.se.
>