Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Projektet Handel, handelsvägar och samiska samhällen: Socio-ekonomiska nätverk i norra Sverige 1000-1500 e. Kr. hade ett ännu tydligare fokus på sociala problemställningar. I projektet analyserades samernas roll i den öst-västliga handeln med det konkreta syftet att klarlägga hur och var det direkta handelsutbytet ägt rum. Vilka var handelsvägarna och var låg handelsplatserna? Vilka byggde och underhöll ledsystemen? På vilket sätt påverkades de samiska samhällena av sina kontakter med andra samhällen?

Samernas roll som avnämare, mellanhänder och leverantörer i vikingatidens och medeltidens öst-västliga handel har länge varit känd, men däremot inte handelns infrastruktur. Målsättningen var att klarlägga var och hur handelsutbytet ägt rum, omfattningen och utformningen av förhistoriska ledsystem och deras socio-ekonomiska och politiska betydelse i kontaktytan mellan olika samhällen.

Projektarbetet omfattade inventering och datering av äldre stensatta leder i fjällområdet och av äldre ledsystem, främst kavelbroar, i gränsområdet mellan kust och inland i Norr- och Västerbotten. Silvermuseets forskare var initiativtagare till projektet och projektägare.

Projektet genomfördes i ett tvärvetenskapligt samarbete med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Finansiär: Vetenskapsrådet, Dnr 421-2009-1337
Projekttid: 2010 – 2012
Beviljat anslag: 2 100 000 kr
Projektledare: Ingela Bergman
Anslagsförvaltare: Silvermuseet

>