Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Projektet Handel, handelsvägar och samiska samhällen: Socio-ekonomiska nätverk i norra Sverige 1000-1500 e. Kr. hade ett ännu tydligare fokus på sociala problemställningar. I projektet analyserades samernas roll i den öst-västliga handeln med det konkreta syftet att klarlägga hur och var det direkta handelsutbytet ägt rum. Vilka var handelsvägarna och var låg handelsplatserna? Vilka byggde och underhöll ledsystemen? På vilket sätt påverkades de samiska samhällena av sina kontakter med andra samhällen?

>