Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Forskningsprojektet Fjällens kulturlandskap – interna och externa faktorer i samisk landskapsanvändning AD 0-1600 tog sin utgångspunkt i de sociala och ekonomiska förändringar som de samiska samhällena genomgick under tiden från omkring Kristi födelse och fram till 1600-talets aktiva renskötsel. Projektet pågick från 2005 till 2009. Viktiga frågor var vilka externa och interna faktorer som inverkat på övergången från fångstekonomi till tamrenskötsel och hur detta i sin tur påverkade kulturlandskapet. De s.k. stalotomterna var centrala i arbetet och tolkningen blev att de representerade boplatser som använts året runt i en renskötsel anpassad till fjällmiljön och med stor inverkan på vegetationen.

>